(SP)GERMANY-DORTMUND-SOCCER-BUNDESLIGA-DORTMUND VS INGOLSTADT (SP)GERMANY-DORTMUND-SOCCER-BUNDESLIGA-DORTMUND VS INGOLSTADT