Jaipur: A pair of Indian Ringneck Parrot at Jaipur Zoo on Feb 16, 2017. (Photo: Ravi Shankar Vyas/IANS)

SHARE