Jaipur: Filmmaker Prakash Jha during inauguration of 8th Jaipur International Film Festival in Jaipur, on Jan 2, 2016. (Photo: Ravi Shankar Vyas/IANS)